شهردماحسشانس بارشرطوبتباد (متر بر ثانیه)تاریخ

قزوین

۷/۰43%728۱۴۰۱/۱۱/۱۰

قزوین

۳/۲-262%9816۱۴۰۱/۱۱/۱۱

قزوین

۸/-۲547%6810۱۴۰۱/۱۱/۱۲

قزوین

۹/-۳65%616۱۴۰۱/۱۱/۱۳

قزوین

۷/-۳50%6411۱۴۰۱/۱۱/۱۴

قزوین

۸/-۴60%429۱۴۰۱/۱۱/۱۵

قزوین

۱۰/۰747%4324۱۴۰۱/۱۱/۱۶

قزوین

۱۱/۲840%3816۱۴۰۱/۱۱/۱۷

قزوین

۱۲/۲96%3622۱۴۰۱/۱۱/۱۸

قزوین

۱۲/۲105%4413۱۴۰۱/۱۱/۱۹

قزوین

۱۳/۲96%3622۱۴۰۱/۱۱/۲۰

قزوین

۱۱/۱76%4321۱۴۰۱/۱۱/۲۱

قزوین

۱۰/۱83%196۱۴۰۱/۱۱/۲۲
قزوین+7.C°
حداقل
-5.C°
حداکثر
7.C°
شانس بارش
4%
باد
6.m/s
حس
4
رطوبت
69
۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قزوین+7.C°
حداقل
0.C°
حداکثر
7.C°
شانس بارش
3%
باد
8.m/s
حس
4
رطوبت
72
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
قزوین+3.C°
حداقل
2.C°
حداکثر
3.C°
شانس بارش
62%
باد
16.m/s
حس
-2
رطوبت
98
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
قزوین+8.C°
حداقل
-2.C°
حداکثر
8.C°
شانس بارش
47%
باد
10.m/s
حس
5
رطوبت
68
۱۴۰۱/۱۱/۱۲
قزوین+9.C°
حداقل
-3.C°
حداکثر
9.C°
شانس بارش
5%
باد
6.m/s
حس
6
رطوبت
61
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قزوین+7.C°
حداقل
-3.C°
حداکثر
7.C°
شانس بارش
0%
باد
11.m/s
حس
5
رطوبت
64
۱۴۰۱/۱۱/۱۴
قزوین+8.C°
حداقل
-4.C°
حداکثر
8.C°
شانس بارش
0%
باد
9.m/s
حس
6
رطوبت
42
۱۴۰۱/۱۱/۱۵
قزوین+10.C°
حداقل
0.C°
حداکثر
10.C°
شانس بارش
47%
باد
24.m/s
حس
7
رطوبت
43
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
قزوین+11.C°
حداقل
2.C°
حداکثر
11.C°
شانس بارش
40%
باد
16.m/s
حس
8
رطوبت
38
۱۴۰۱/۱۱/۱۷
قزوین+12.C°
حداقل
2.C°
حداکثر
12.C°
شانس بارش
6%
باد
22.m/s
حس
9
رطوبت
36
۱۴۰۱/۱۱/۱۸
قزوین+12.C°
حداقل
2.C°
حداکثر
12.C°
شانس بارش
5%
باد
13.m/s
حس
10
رطوبت
44
۱۴۰۱/۱۱/۱۹
قزوین+13.C°
حداقل
2.C°
حداکثر
13.C°
شانس بارش
6%
باد
22.m/s
حس
9
رطوبت
36
۱۴۰۱/۱۱/۲۰
قزوین+11.C°
حداقل
1.C°
حداکثر
11.C°
شانس بارش
6%
باد
21.m/s
حس
7
رطوبت
43
۱۴۰۱/۱۱/۲۱
قزوین+10.C°
حداقل
1.C°
حداکثر
10.C°
شانس بارش
3%
باد
6.m/s
حس
8
رطوبت
19
۱۴۰۱/۱۱/۲۲


پیش بینی آب و هوای شهرها
رتبه: 5.0 (2)


به نظرم خوب بود

1401/05/08 رتبه: 5 · Reply


درود به روحتون =)

1401/01/17 رتبه: 5 · Reply


1.295

طرح زندگی خوب

درباره ما

طرح زندگی خوب، پرتال جامعی است که در اکثر حوزه های مرتبط با کیفیت زندگی، به ارائه خدمات آنلاین و تولید محتوی می پردازد. هدف این سامانه، ایجاد فرصت های بهبود در کیفیت زندگی فارسی زبانان بویژه ایرانیان عزیز می باشد.

عضویت در خبرنامه
عضویت

کلیه حقوق وبسایت glp.ir متعلق به تیم طرح زندگی خوب است.