شهردماحسشانس بارشرطوبتباد (متر بر ثانیه)تاریخ

ساری

۱۵/۳111%6113۱۴۰۱/۱۱/۱۰

ساری

۱۴/۳110%5911۱۴۰۱/۱۱/۱۱

ساری

۱۵/۶1322%6811۱۴۰۱/۱۱/۱۲

ساری

۱۵/۴115%7313۱۴۰۱/۱۱/۱۳

ساری

۱۱/۶1020%767۱۴۰۱/۱۱/۱۴

ساری

۱۸/۲170%3811۱۴۰۱/۱۱/۱۵

ساری

۱۸/۴166%406۱۴۰۱/۱۱/۱۶

ساری

۲۱/۱۰174%3111۱۴۰۱/۱۱/۱۷

ساری

۱۶/۱۰1560%749۱۴۰۱/۱۱/۱۸

ساری

۱۶/۱۰1571%807۱۴۰۱/۱۱/۱۹

ساری

۱۶/۹155%5811۱۴۰۱/۱۱/۲۰

ساری

۱۴/۴126%4212۱۴۰۱/۱۱/۲۱

ساری

۱۵/۴135%3211۱۴۰۱/۱۱/۲۲
ساری+15.C°
حداقل
3.C°
حداکثر
15.C°
شانس بارش
0%
باد
11.m/s
حس
11
رطوبت
52
۱۴۰۱/۱۱/۰۹
ساری+15.C°
حداقل
3.C°
حداکثر
15.C°
شانس بارش
1%
باد
13.m/s
حس
11
رطوبت
61
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
ساری+14.C°
حداقل
3.C°
حداکثر
14.C°
شانس بارش
0%
باد
11.m/s
حس
11
رطوبت
59
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
ساری+15.C°
حداقل
6.C°
حداکثر
15.C°
شانس بارش
22%
باد
11.m/s
حس
13
رطوبت
68
۱۴۰۱/۱۱/۱۲
ساری+15.C°
حداقل
4.C°
حداکثر
15.C°
شانس بارش
5%
باد
13.m/s
حس
11
رطوبت
73
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
ساری+11.C°
حداقل
6.C°
حداکثر
11.C°
شانس بارش
20%
باد
7.m/s
حس
10
رطوبت
76
۱۴۰۱/۱۱/۱۴
ساری+18.C°
حداقل
2.C°
حداکثر
18.C°
شانس بارش
0%
باد
11.m/s
حس
17
رطوبت
38
۱۴۰۱/۱۱/۱۵
ساری+18.C°
حداقل
4.C°
حداکثر
18.C°
شانس بارش
6%
باد
6.m/s
حس
16
رطوبت
40
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
ساری+21.C°
حداقل
10.C°
حداکثر
21.C°
شانس بارش
4%
باد
11.m/s
حس
17
رطوبت
31
۱۴۰۱/۱۱/۱۷
ساری+16.C°
حداقل
10.C°
حداکثر
16.C°
شانس بارش
60%
باد
9.m/s
حس
15
رطوبت
74
۱۴۰۱/۱۱/۱۸
ساری+16.C°
حداقل
10.C°
حداکثر
16.C°
شانس بارش
71%
باد
7.m/s
حس
15
رطوبت
80
۱۴۰۱/۱۱/۱۹
ساری+16.C°
حداقل
9.C°
حداکثر
16.C°
شانس بارش
5%
باد
11.m/s
حس
15
رطوبت
58
۱۴۰۱/۱۱/۲۰
ساری+14.C°
حداقل
4.C°
حداکثر
14.C°
شانس بارش
6%
باد
12.m/s
حس
12
رطوبت
42
۱۴۰۱/۱۱/۲۱
ساری+15.C°
حداقل
4.C°
حداکثر
15.C°
شانس بارش
5%
باد
11.m/s
حس
13
رطوبت
32
۱۴۰۱/۱۱/۲۲


پیش بینی آب و هوای شهرها
رتبه: 5.0 (2)


به نظرم خوب بود

1401/05/08 رتبه: 5 · Reply


درود به روحتون =)

1401/01/17 رتبه: 5 · Reply


1.295

طرح زندگی خوب

درباره ما

طرح زندگی خوب، پرتال جامعی است که در اکثر حوزه های مرتبط با کیفیت زندگی، به ارائه خدمات آنلاین و تولید محتوی می پردازد. هدف این سامانه، ایجاد فرصت های بهبود در کیفیت زندگی فارسی زبانان بویژه ایرانیان عزیز می باشد.

عضویت در خبرنامه
عضویت

کلیه حقوق وبسایت glp.ir متعلق به تیم طرح زندگی خوب است.