شهردماحسشانس بارشرطوبتباد (متر بر ثانیه)تاریخ

اهواز

۲۰/۱۳1954%5310۱۴۰۱/۱۱/۱۰

اهواز

۱۹/۱۴1860%7730۱۴۰۱/۱۱/۱۱

اهواز

۲۰/۱۲1984%748۱۴۰۱/۱۱/۱۲

اهواز

۲۰/۱۰1940%727۱۴۰۱/۱۱/۱۳

اهواز

۲۰/۱۲203%4019۱۴۰۱/۱۱/۱۴

اهواز

۲۰/۱۱200%4413۱۴۰۱/۱۱/۱۵

اهواز

۲۰/۸206%309۱۴۰۱/۱۱/۱۶

اهواز

۲۱/۱۲216%4310۱۴۰۱/۱۱/۱۷

اهواز

۲۱/۱۲214%2724۱۴۰۱/۱۱/۱۸

اهواز

۲۳/۱۲242%2624۱۴۰۱/۱۱/۱۹

اهواز

۲۴/۱۲242%2314۱۴۰۱/۱۱/۲۰

اهواز

۲۳/۱۲245%2211۱۴۰۱/۱۱/۲۱

اهواز

۲۴/۱۲254%2818۱۴۰۱/۱۱/۲۲
اهواز+20.C°
حداقل
6.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
0%
باد
10.m/s
حس
19
رطوبت
42
۱۴۰۱/۱۱/۰۹
اهواز+20.C°
حداقل
13.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
54%
باد
10.m/s
حس
19
رطوبت
53
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
اهواز+19.C°
حداقل
14.C°
حداکثر
19.C°
شانس بارش
60%
باد
30.m/s
حس
18
رطوبت
77
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
اهواز+20.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
84%
باد
8.m/s
حس
19
رطوبت
74
۱۴۰۱/۱۱/۱۲
اهواز+20.C°
حداقل
10.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
40%
باد
7.m/s
حس
19
رطوبت
72
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
اهواز+20.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
3%
باد
19.m/s
حس
20
رطوبت
40
۱۴۰۱/۱۱/۱۴
اهواز+20.C°
حداقل
11.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
0%
باد
13.m/s
حس
20
رطوبت
44
۱۴۰۱/۱۱/۱۵
اهواز+20.C°
حداقل
8.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
6%
باد
9.m/s
حس
20
رطوبت
30
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
اهواز+21.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
21.C°
شانس بارش
6%
باد
10.m/s
حس
21
رطوبت
43
۱۴۰۱/۱۱/۱۷
اهواز+21.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
21.C°
شانس بارش
4%
باد
24.m/s
حس
21
رطوبت
27
۱۴۰۱/۱۱/۱۸
اهواز+23.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
23.C°
شانس بارش
2%
باد
24.m/s
حس
24
رطوبت
26
۱۴۰۱/۱۱/۱۹
اهواز+24.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
24.C°
شانس بارش
2%
باد
14.m/s
حس
24
رطوبت
23
۱۴۰۱/۱۱/۲۰
اهواز+23.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
23.C°
شانس بارش
5%
باد
11.m/s
حس
24
رطوبت
22
۱۴۰۱/۱۱/۲۱
اهواز+24.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
24.C°
شانس بارش
4%
باد
18.m/s
حس
25
رطوبت
28
۱۴۰۱/۱۱/۲۲


پیش بینی آب و هوای شهرها
رتبه: 5.0 (2)


به نظرم خوب بود

1401/05/08 رتبه: 5 · Reply


درود به روحتون =)

1401/01/17 رتبه: 5 · Reply


1.295

طرح زندگی خوب

درباره ما

طرح زندگی خوب، پرتال جامعی است که در اکثر حوزه های مرتبط با کیفیت زندگی، به ارائه خدمات آنلاین و تولید محتوی می پردازد. هدف این سامانه، ایجاد فرصت های بهبود در کیفیت زندگی فارسی زبانان بویژه ایرانیان عزیز می باشد.

عضویت در خبرنامه
عضویت

کلیه حقوق وبسایت glp.ir متعلق به تیم طرح زندگی خوب است.