شهردماحسشانس بارشرطوبتباد (متر بر ثانیه)تاریخ

شیراز

۱۷/۳140%3915۱۴۰۱/۱۱/۱۰

شیراز

۱۷/۲145%2514۱۴۰۱/۱۱/۱۱

شیراز

۱۱/۶976%6712۱۴۰۱/۱۱/۱۲

شیراز

۹/۷772%758۱۴۰۱/۱۱/۱۳

شیراز

۱۵/۵1415%457۱۴۰۱/۱۱/۱۴

شیراز

۱۴/۲140%422۱۴۰۱/۱۱/۱۵

شیراز

۱۷/۱172%203۱۴۰۱/۱۱/۱۶

شیراز

۱۸/۴184%4114۱۴۰۱/۱۱/۱۷

شیراز

۱۸/۵183%148۱۴۰۱/۱۱/۱۸

شیراز

۱۹/۵182%129۱۴۰۱/۱۱/۱۹

شیراز

۱۹/۵181%125۱۴۰۱/۱۱/۲۰

شیراز

۱۹/۵184%318۱۴۰۱/۱۱/۲۱

شیراز

۲۱/۵194%3110۱۴۰۱/۱۱/۲۲
شیراز+17.C°
حداقل
-2.C°
حداکثر
17.C°
شانس بارش
0%
باد
13.m/s
حس
14
رطوبت
24
۱۴۰۱/۱۱/۰۹
شیراز+17.C°
حداقل
3.C°
حداکثر
17.C°
شانس بارش
0%
باد
15.m/s
حس
14
رطوبت
39
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
شیراز+17.C°
حداقل
2.C°
حداکثر
17.C°
شانس بارش
5%
باد
14.m/s
حس
14
رطوبت
25
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
شیراز+11.C°
حداقل
6.C°
حداکثر
11.C°
شانس بارش
76%
باد
12.m/s
حس
9
رطوبت
67
۱۴۰۱/۱۱/۱۲
شیراز+9.C°
حداقل
7.C°
حداکثر
9.C°
شانس بارش
72%
باد
8.m/s
حس
7
رطوبت
75
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
شیراز+15.C°
حداقل
5.C°
حداکثر
15.C°
شانس بارش
15%
باد
7.m/s
حس
14
رطوبت
45
۱۴۰۱/۱۱/۱۴
شیراز+14.C°
حداقل
2.C°
حداکثر
14.C°
شانس بارش
0%
باد
2.m/s
حس
14
رطوبت
42
۱۴۰۱/۱۱/۱۵
شیراز+17.C°
حداقل
1.C°
حداکثر
17.C°
شانس بارش
2%
باد
3.m/s
حس
17
رطوبت
20
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
شیراز+18.C°
حداقل
4.C°
حداکثر
18.C°
شانس بارش
4%
باد
14.m/s
حس
18
رطوبت
41
۱۴۰۱/۱۱/۱۷
شیراز+18.C°
حداقل
5.C°
حداکثر
18.C°
شانس بارش
3%
باد
8.m/s
حس
18
رطوبت
14
۱۴۰۱/۱۱/۱۸
شیراز+19.C°
حداقل
5.C°
حداکثر
19.C°
شانس بارش
2%
باد
9.m/s
حس
18
رطوبت
12
۱۴۰۱/۱۱/۱۹
شیراز+19.C°
حداقل
5.C°
حداکثر
19.C°
شانس بارش
1%
باد
5.m/s
حس
18
رطوبت
12
۱۴۰۱/۱۱/۲۰
شیراز+19.C°
حداقل
5.C°
حداکثر
19.C°
شانس بارش
4%
باد
8.m/s
حس
18
رطوبت
31
۱۴۰۱/۱۱/۲۱
شیراز+21.C°
حداقل
5.C°
حداکثر
21.C°
شانس بارش
4%
باد
10.m/s
حس
19
رطوبت
31
۱۴۰۱/۱۱/۲۲


پیش بینی آب و هوای شهرها
رتبه: 5.0 (2)


به نظرم خوب بود

1401/05/08 رتبه: 5 · Reply


درود به روحتون =)

1401/01/17 رتبه: 5 · Reply


1.295

طرح زندگی خوب

درباره ما

طرح زندگی خوب، پرتال جامعی است که در اکثر حوزه های مرتبط با کیفیت زندگی، به ارائه خدمات آنلاین و تولید محتوی می پردازد. هدف این سامانه، ایجاد فرصت های بهبود در کیفیت زندگی فارسی زبانان بویژه ایرانیان عزیز می باشد.

عضویت در خبرنامه
عضویت

کلیه حقوق وبسایت glp.ir متعلق به تیم طرح زندگی خوب است.