Bride of Angel Street 1402

عروس خیابان فرشته

N/A
ایران
A
مهدی خسروی
کمدی اجتماعی درام
1402
خلاصه داستان : خانواده مهاجر در خانه‌ای قدیمی در دل خیابان فرشته که متعلق به دایی خانواده است زندگی می‌کنند. هر یک از اعضای خانواده از فضای این خانه به نحوی ارتزاق می‌کنند. اما بازگشت دایی خانواده پس از سال‌ها به همراه عروسش از خارج از کشور به نیت فروش خانه قدیمی، خانواده مهاجر را وارد چالش و دردسرهای بزرگی می‌کند و این خانواده تلاش می‌کنند به هر نحوی این خانه را حفظ کنند تا اینکه…
خلاصه داستان : خانواده مهاجر در خانه‌ای قدیمی در دل خیابان فرشته که متعلق به دایی خانواده است زندگی می‌کنند. هر یک از اعضای خانواده از فضای این خانه به نحوی ارتزاق می‌کنند. اما بازگشت دایی خانواده پس از سال‌ها به همراه عروسش از خارج از کشور به نیت فروش خانه قدیمی، خانواده مهاجر را وارد چالش و دردسرهای بزرگی می‌کند و این خانواده تلاش می‌کنند به هر نحوی این خانه را حفظ کنند تا اینکه…
Bride of Angel Street 1402
4.7 (3)


فیلم بسیار خوش ساخت و جذابی بود.بنظرم کسی که سواد سینمایی داشته باشه میفهمه چقدر این فیلم در عین ساده بودن عمیق

1402/02/26 5 · Reply


میتونست یکم کامل تر باشه مطلب

1402/01/25 5 · Reply


عالی

1402/01/25 4 · Reply


1.295