شهردماحداقل/حداکثرحسشانس بارشمیزان بارش mmرطوبتباد (متر بر ثانیه)تاریخ

کرج

۲۷۲۹٫۵/۲۰2722%26%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

مشهد

۳۰۳۲٫۴/۲۱280%8%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

تبریز

۲۴۲۵٫۵/۱۵2328%29%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

تهران

۳۰۳۱٫۵/۲۳2830%22%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

اردبیل

۲۴۲۳٫۵/۱۰2388%5.4745%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

بوشهر

۳۳۳۳٫۵/۳۰340%44%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

شهرکرد

۲۳۲۷٫۷/۱۴220%27%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

شیراز

۲۷۳۳٫۰/۲۱260%29%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

رشت

۲۶۲۸٫۴/۱۹2640%74%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

گرگان

۳۰۳۱٫۶/۲۳3153%10.951%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

همدان

۲۲۲۴٫۰/۱۵228%35%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

بندرعباس

۳۳۳۶٫۰/۲۹380%57%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

ایلام

۲۵۲۵٫۵/۱۷240%17%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

کرمانشاه

۲۶۲۷٫۲/۱۵250%21%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

زاهدان

۳۱۳۴٫۸/۲۲2912%7%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

اهواز

۴۰۴۰٫۷/۳۱370%10%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

یاسوج

۲۷۲۸٫۵/۱۷260%24%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

یزد

۳۱۳۵٫۰/۲۴2939%0.4324%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

خرم آباد

۲۸۳۰٫۱/۱۸270%24%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

اراک

۲۷۲۸٫۴/۱۷260%18%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

بیرجند

۳۱۳۲٫۰/۲۱290%6%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

ساری

۳۰۲۹٫۷/۲۱3038%0.747%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

کرمان

۲۹۳۱٫۹/۲۴2825%0.1618%۱۴۰۲/۰۳/۱۱

اصفهان

۳۰۳۳٫۳/۱۹280%21%۱۴۰۲/۰۳/۱۱
کرج+27.C°
حداقل
20.C°
حداکثر
27.C°
شانس بارش
22%
باد
.m/s
حس
27
رطوبت
26
>>
مشهد+30.C°
حداقل
21.C°
حداکثر
30.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
28
رطوبت
8
>>
تبریز+24.C°
حداقل
15.C°
حداکثر
24.C°
شانس بارش
28%
باد
.m/s
حس
23
رطوبت
29
>>
تهران+30.C°
حداقل
23.C°
حداکثر
30.C°
شانس بارش
30%
باد
.m/s
حس
28
رطوبت
22
>>
اردبیل+24.C°
حداقل
10.C°
حداکثر
24.C°
شانس بارش
88%
باد
.m/s
حس
23
رطوبت
45
>>
بوشهر+33.C°
حداقل
30.C°
حداکثر
33.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
34
رطوبت
44
>>
شهرکرد+23.C°
حداقل
14.C°
حداکثر
23.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
22
رطوبت
27
>>
شیراز+27.C°
حداقل
21.C°
حداکثر
27.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
26
رطوبت
29
>>
رشت+26.C°
حداقل
19.C°
حداکثر
26.C°
شانس بارش
40%
باد
.m/s
حس
26
رطوبت
74
>>
گرگان+30.C°
حداقل
23.C°
حداکثر
30.C°
شانس بارش
53%
باد
.m/s
حس
31
رطوبت
51
>>
همدان+22.C°
حداقل
15.C°
حداکثر
22.C°
شانس بارش
8%
باد
.m/s
حس
22
رطوبت
35
>>
بندرعباس+33.C°
حداقل
29.C°
حداکثر
33.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
38
رطوبت
57
>>
ایلام+25.C°
حداقل
17.C°
حداکثر
25.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
24
رطوبت
17
>>
کرمانشاه+26.C°
حداقل
15.C°
حداکثر
26.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
25
رطوبت
21
>>
زاهدان+31.C°
حداقل
22.C°
حداکثر
31.C°
شانس بارش
12%
باد
.m/s
حس
29
رطوبت
7
>>
اهواز+40.C°
حداقل
31.C°
حداکثر
40.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
37
رطوبت
10
>>
یاسوج+27.C°
حداقل
17.C°
حداکثر
27.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
26
رطوبت
24
>>
یزد+31.C°
حداقل
24.C°
حداکثر
31.C°
شانس بارش
39%
باد
.m/s
حس
29
رطوبت
24
>>
خرم آباد+28.C°
حداقل
18.C°
حداکثر
28.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
27
رطوبت
24
>>
اراک+27.C°
حداقل
17.C°
حداکثر
27.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
26
رطوبت
18
>>
بیرجند+31.C°
حداقل
21.C°
حداکثر
31.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
29
رطوبت
6
>>
ساری+30.C°
حداقل
21.C°
حداکثر
30.C°
شانس بارش
38%
باد
.m/s
حس
30
رطوبت
47
>>
کرمان+29.C°
حداقل
24.C°
حداکثر
29.C°
شانس بارش
25%
باد
.m/s
حس
28
رطوبت
18
>>
اصفهان+30.C°
حداقل
19.C°
حداکثر
30.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
28
رطوبت
21
>>


پیش بینی آب و هوای شهرها
5.0 (2)


به نظرم خوب بود

1401/05/08 5 · Reply


درود به روحتون =)

1401/01/17 5 · Reply


1.295

طرح زندگی خوب

درباره ما

طرح زندگی خوب، پرتال جامعی است که در اکثر حوزه های مرتبط با کیفیت زندگی، به ارائه خدمات آنلاین و تولید محتوی می پردازد. هدف این سامانه، ایجاد فرصت های بهبود در کیفیت زندگی فارسی زبانان بویژه ایرانیان عزیز می باشد.

عضویت در خبرنامه
عضویت

کلیه حقوق وبسایت glp.ir متعلق به تیم طرح زندگی خوب است.