شهردماحداقل/حداکثرحسشانس بارشمیزان بارش mmرطوبتباد (متر بر ثانیه)تاریخ

کرمان

۱۵۱۷٫۸/۲120%10%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

اصفهان

۱۳۱۶٫۶/۳110%19%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

کرج

۱۱۱۲٫۴/۶90%32%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

مشهد

۱۴۱۷٫۱/۴1211%20%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

تبریز

۹۱۱٫۵/۵88%55%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

تهران

۱۳۱۵٫۶/۹110%22%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

اردبیل

۱۳۱۴/۵1118%35%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

بوشهر

۲۰۲۳٫۷/۱۵190%59%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

شهرکرد

۱۱۲٫۴/-۵-20%44%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

شیراز

۹۱۷٫۶/۸90%51%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

رشت

۱۳۱۸٫۰/۱۱1232%0.3984%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

گرگان

۱۸۱۸٫۰/۱۳170%45%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

همدان

۵۷٫۲/۳267%3.9975%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

بندرعباس

۲۵۲۶٫۳/۲۲250%51%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

ایلام

۱۲۱۳٫۴/۸1165%1.0943%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

کرمانشاه

۱۰۱۱٫۵/۷863%0.9457%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

زاهدان

۱۷۱۹٫۵/۹150%11%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

اهواز

۲۳۲۴٫۷/۱۷220%20%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

یاسوج

۱۱۱۳٫۳/۵90%31%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

یزد

۱۶۱۹٫۵/۹150%13%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

خرم آباد

۱۱۱۵٫۰/۸1046%0.6750%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

اراک

۹۱۱٫۷/۶738%0.1435%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

بیرجند

۱۵۱۶٫۷/۷130%9%۱۴۰۲/۰۹/۱۶

ساری

۱۶۱۷٫۶/۱۰150%53%۱۴۰۲/۰۹/۱۶
کرمان+15.C°
حداقل
2.C°
حداکثر
15.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
12
رطوبت
10
>>
اصفهان+13.C°
حداقل
3.C°
حداکثر
13.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
11
رطوبت
19
>>
کرج+11.C°
حداقل
6.C°
حداکثر
11.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
9
رطوبت
32
>>
مشهد+14.C°
حداقل
4.C°
حداکثر
14.C°
شانس بارش
11%
باد
.m/s
حس
12
رطوبت
20
>>
تبریز+9.C°
حداقل
5.C°
حداکثر
9.C°
شانس بارش
8%
باد
.m/s
حس
8
رطوبت
55
>>
تهران+13.C°
حداقل
9.C°
حداکثر
13.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
11
رطوبت
22
>>
اردبیل+13.C°
حداقل
5.C°
حداکثر
13.C°
شانس بارش
18%
باد
.m/s
حس
11
رطوبت
35
>>
بوشهر+20.C°
حداقل
15.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
19
رطوبت
59
>>
شهرکرد+1.C°
حداقل
-5.C°
حداکثر
1.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
-2
رطوبت
44
>>
شیراز+9.C°
حداقل
8.C°
حداکثر
9.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
9
رطوبت
51
>>
رشت+13.C°
حداقل
11.C°
حداکثر
13.C°
شانس بارش
32%
باد
.m/s
حس
12
رطوبت
84
>>
گرگان+18.C°
حداقل
13.C°
حداکثر
18.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
17
رطوبت
45
>>
همدان+5.C°
حداقل
3.C°
حداکثر
5.C°
شانس بارش
67%
باد
.m/s
حس
2
رطوبت
75
>>
بندرعباس+25.C°
حداقل
22.C°
حداکثر
25.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
25
رطوبت
51
>>
ایلام+12.C°
حداقل
8.C°
حداکثر
12.C°
شانس بارش
65%
باد
.m/s
حس
11
رطوبت
43
>>
کرمانشاه+10.C°
حداقل
7.C°
حداکثر
10.C°
شانس بارش
63%
باد
.m/s
حس
8
رطوبت
57
>>
زاهدان+17.C°
حداقل
9.C°
حداکثر
17.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
15
رطوبت
11
>>
اهواز+23.C°
حداقل
17.C°
حداکثر
23.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
22
رطوبت
20
>>
یاسوج+11.C°
حداقل
5.C°
حداکثر
11.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
9
رطوبت
31
>>
یزد+16.C°
حداقل
9.C°
حداکثر
16.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
15
رطوبت
13
>>
خرم آباد+11.C°
حداقل
8.C°
حداکثر
11.C°
شانس بارش
46%
باد
.m/s
حس
10
رطوبت
50
>>
اراک+9.C°
حداقل
6.C°
حداکثر
9.C°
شانس بارش
38%
باد
.m/s
حس
7
رطوبت
35
>>
بیرجند+15.C°
حداقل
7.C°
حداکثر
15.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
13
رطوبت
9
>>
ساری+16.C°
حداقل
10.C°
حداکثر
16.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
15
رطوبت
53
>>


پیش بینی آب و هوای شهرها
5.0 (2)


به نظرم خوب بود

1401/05/08 5 · Reply


درود به روحتون =)

1401/01/17 5 · Reply

طرح زندگی خوب

درباره ما

طرح زندگی خوب، پرتال جامعی است که در اکثر حوزه های مرتبط با کیفیت زندگی، به ارائه خدمات آنلاین و تولید محتوی می پردازد. هدف این سامانه، ایجاد فرصت های بهبود در کیفیت زندگی فارسی زبانان بویژه ایرانیان عزیز می باشد.

عضویت در خبرنامه
عضویت

کلیه حقوق وبسایت glp.ir متعلق به تیم طرح زندگی خوب است.