شهردماحسشانس بارشرطوبتباد (متر بر ثانیه)تاریخ

اصفهان

۱۱/-۳74%4111۱۴۰۱/۱۱/۰۹

کرج

۷/۰316%5514۱۴۰۱/۱۱/۰۹

مشهد

۱۰/-۳60%459۱۴۰۱/۱۱/۰۹

تبریز

۴/-۴041%6911۱۴۰۱/۱۱/۰۹

تهران

۹/۲54%5415۱۴۰۱/۱۱/۰۹

اردبیل

۶/-۴021%7118۱۴۰۱/۱۱/۰۹

بوشهر

۱۸/۱۱170%4714۱۴۰۱/۱۱/۰۹

شیراز

۱۷/-۲140%2413۱۴۰۱/۱۱/۰۹

رشت

۱۲/۴1022%7711۱۴۰۱/۱۱/۰۹

گرگان

۱۳/۵110%5011۱۴۰۱/۱۱/۰۹

همدان

۵/۰122%6614۱۴۰۱/۱۱/۰۹

بندرعباس

۲۰/۱۱191%5413۱۴۰۱/۱۱/۰۹

کرمانشاه

۹/۰424%4320۱۴۰۱/۱۱/۰۹

زاهدان

۱۱/-۲70%2013۱۴۰۱/۱۱/۰۹

اهواز

۲۰/۶190%4210۱۴۰۱/۱۱/۰۹

یزد

۱۵/۱130%298۱۴۰۱/۱۱/۰۹

خرم آباد

۱۰/۱839%5410۱۴۰۱/۱۱/۰۹

اراک

۹/-۱55%5514۱۴۰۱/۱۱/۰۹

بیرجند

۸/-۵45%3512۱۴۰۱/۱۱/۰۹

ساری

۱۵/۳110%5211۱۴۰۱/۱۱/۰۹

ارومیه

۹/-۳621%517۱۴۰۱/۱۱/۰۹

سنندج

۸/۰52%5613۱۴۰۱/۱۱/۰۹

قزوین

۷/-۵44%696۱۴۰۱/۱۱/۰۹

زنجان

۵/-۴01%6910۱۴۰۱/۱۱/۰۹

آبادان

۲۰/۷190%5018۱۴۰۱/۱۱/۰۹

قم

۱۲/۱103%4510۱۴۰۱/۱۱/۰۹

رفسنجان

۱۴/-۳110%2713۱۴۰۱/۱۱/۰۹

شوشتر

۱۸/۷172%369۱۴۰۱/۱۱/۰۹

کلاردشت

۱۳/۶115%729۱۴۰۱/۱۱/۰۹

مهاباد

۸/-۱41%5516۱۴۰۱/۱۱/۰۹

دزفول

۱۹/۶170%4112۱۴۰۱/۱۱/۰۹

بیجار

۷/۰438%5713۱۴۰۱/۱۱/۰۹

بهبهان

۱۹/۳170%367۱۴۰۱/۱۱/۰۹

بانه

۷/-۱470%6111۱۴۰۱/۱۱/۰۹

جیرفت

۱۳/۱100%3515۱۴۰۱/۱۱/۰۹
کرمان+8.C°
حداقل
-7.C°
حداکثر
8.C°
شانس بارش
0%
باد
10.m/s
حس
5
رطوبت
40
>>
اصفهان+11.C°
حداقل
-3.C°
حداکثر
11.C°
شانس بارش
4%
باد
11.m/s
حس
7
رطوبت
41
>>
کرج+7.C°
حداقل
0.C°
حداکثر
7.C°
شانس بارش
16%
باد
14.m/s
حس
3
رطوبت
55
>>
مشهد+10.C°
حداقل
-3.C°
حداکثر
10.C°
شانس بارش
0%
باد
9.m/s
حس
6
رطوبت
45
>>
تبریز+4.C°
حداقل
-4.C°
حداکثر
4.C°
شانس بارش
41%
باد
11.m/s
حس
0
رطوبت
69
>>
تهران+9.C°
حداقل
2.C°
حداکثر
9.C°
شانس بارش
4%
باد
15.m/s
حس
5
رطوبت
54
>>
اردبیل+6.C°
حداقل
-4.C°
حداکثر
6.C°
شانس بارش
21%
باد
18.m/s
حس
0
رطوبت
71
>>
بوشهر+18.C°
حداقل
11.C°
حداکثر
18.C°
شانس بارش
0%
باد
14.m/s
حس
17
رطوبت
47
>>
شیراز+17.C°
حداقل
-2.C°
حداکثر
17.C°
شانس بارش
0%
باد
13.m/s
حس
14
رطوبت
24
>>
رشت+12.C°
حداقل
4.C°
حداکثر
12.C°
شانس بارش
22%
باد
11.m/s
حس
10
رطوبت
77
>>
گرگان+13.C°
حداقل
5.C°
حداکثر
13.C°
شانس بارش
0%
باد
11.m/s
حس
11
رطوبت
50
>>
همدان+5.C°
حداقل
0.C°
حداکثر
5.C°
شانس بارش
22%
باد
14.m/s
حس
1
رطوبت
66
>>
بندرعباس+20.C°
حداقل
11.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
1%
باد
13.m/s
حس
19
رطوبت
54
>>
کرمانشاه+9.C°
حداقل
0.C°
حداکثر
9.C°
شانس بارش
24%
باد
20.m/s
حس
4
رطوبت
43
>>
زاهدان+11.C°
حداقل
-2.C°
حداکثر
11.C°
شانس بارش
0%
باد
13.m/s
حس
7
رطوبت
20
>>
اهواز+20.C°
حداقل
6.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
0%
باد
10.m/s
حس
19
رطوبت
42
>>
یزد+15.C°
حداقل
1.C°
حداکثر
15.C°
شانس بارش
0%
باد
8.m/s
حس
13
رطوبت
29
>>
خرم آباد+10.C°
حداقل
1.C°
حداکثر
10.C°
شانس بارش
39%
باد
10.m/s
حس
8
رطوبت
54
>>
اراک+9.C°
حداقل
-1.C°
حداکثر
9.C°
شانس بارش
5%
باد
14.m/s
حس
5
رطوبت
55
>>
بیرجند+8.C°
حداقل
-5.C°
حداکثر
8.C°
شانس بارش
5%
باد
12.m/s
حس
4
رطوبت
35
>>
ساری+15.C°
حداقل
3.C°
حداکثر
15.C°
شانس بارش
0%
باد
11.m/s
حس
11
رطوبت
52
>>
ارومیه+9.C°
حداقل
-3.C°
حداکثر
9.C°
شانس بارش
21%
باد
7.m/s
حس
6
رطوبت
51
>>
سنندج+8.C°
حداقل
0.C°
حداکثر
8.C°
شانس بارش
2%
باد
13.m/s
حس
5
رطوبت
56
>>
قزوین+7.C°
حداقل
-5.C°
حداکثر
7.C°
شانس بارش
4%
باد
6.m/s
حس
4
رطوبت
69
>>
زنجان+5.C°
حداقل
-4.C°
حداکثر
5.C°
شانس بارش
1%
باد
10.m/s
حس
0
رطوبت
69
>>
آبادان+20.C°
حداقل
7.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
0%
باد
18.m/s
حس
19
رطوبت
50
>>
قم+12.C°
حداقل
1.C°
حداکثر
12.C°
شانس بارش
3%
باد
10.m/s
حس
10
رطوبت
45
>>
رفسنجان+14.C°
حداقل
-3.C°
حداکثر
14.C°
شانس بارش
0%
باد
13.m/s
حس
11
رطوبت
27
>>
شوشتر+18.C°
حداقل
7.C°
حداکثر
18.C°
شانس بارش
2%
باد
9.m/s
حس
17
رطوبت
36
>>
کلاردشت+13.C°
حداقل
6.C°
حداکثر
13.C°
شانس بارش
5%
باد
9.m/s
حس
11
رطوبت
72
>>
مهاباد+8.C°
حداقل
-1.C°
حداکثر
8.C°
شانس بارش
1%
باد
16.m/s
حس
4
رطوبت
55
>>
دزفول+19.C°
حداقل
6.C°
حداکثر
19.C°
شانس بارش
0%
باد
12.m/s
حس
17
رطوبت
41
>>
بیجار+7.C°
حداقل
0.C°
حداکثر
7.C°
شانس بارش
38%
باد
13.m/s
حس
4
رطوبت
57
>>
بهبهان+19.C°
حداقل
3.C°
حداکثر
19.C°
شانس بارش
0%
باد
7.m/s
حس
17
رطوبت
36
>>
بانه+7.C°
حداقل
-1.C°
حداکثر
7.C°
شانس بارش
70%
باد
11.m/s
حس
4
رطوبت
61
>>
جیرفت+13.C°
حداقل
1.C°
حداکثر
13.C°
شانس بارش
0%
باد
15.m/s
حس
10
رطوبت
35
>>


پیش بینی آب و هوای شهرها
رتبه: 5.0 (2)


به نظرم خوب بود

1401/05/08 رتبه: 5 · Reply


درود به روحتون =)

1401/01/17 رتبه: 5 · Reply


1.295

طرح زندگی خوب

درباره ما

طرح زندگی خوب، پرتال جامعی است که در اکثر حوزه های مرتبط با کیفیت زندگی، به ارائه خدمات آنلاین و تولید محتوی می پردازد. هدف این سامانه، ایجاد فرصت های بهبود در کیفیت زندگی فارسی زبانان بویژه ایرانیان عزیز می باشد.

عضویت در خبرنامه
عضویت

کلیه حقوق وبسایت glp.ir متعلق به تیم طرح زندگی خوب است.