شهردماحداقل/حداکثرحسشانس بارشمیزان بارش mmرطوبتباد (متر بر ثانیه)تاریخ

کرمان

۲۸۳۰٫۱/۲۱260%13%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

اصفهان

۲۷۳۰٫۱/۲۰270%20%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

کرج

۲۱۲۴٫۰/۱۶2061%2.1134%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

مشهد

۲۶۲۹٫۰/۱۸260%15%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

تبریز

۱۸۲۱٫۷/۱۴1897%3.1350%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

تهران

۲۴۲۶٫۸/۲۱2328%0.1923%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

اردبیل

۱۵۱۴٫۷/۱۲1489%2.381%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

بوشهر

۳۵۳۶٫۱/۳۱380%41%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

شهرکرد

۲۳۲۶٫۲/۱۴220%26%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

شیراز

۲۹۳۱٫۹/۲۱270%15%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

رشت

۲۲۲۲٫۰/۲۰2292%8.8574%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

گرگان

۲۵۲۵٫۸/۲۰250%57%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

همدان

۲۱۲۲٫۳/۱۲2180%4.0934%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

بندرعباس

۳۴۳۵٫۸/۲۹360%40%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

ایلام

۲۴۲۴٫۱/۱۶2327%32%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

کرمانشاه

۲۳۲۴٫۰/۱۴2272%4.5735%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

زاهدان

۳۱۳۲٫۳/۲۱290%13%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

اهواز

۴۱۴۱٫۷/۳۲380%12%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

یاسوج

۲۶۲۸٫۴/۱۵260%20%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

یزد

۲۹۳۲٫۳/۲۲280%21%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

خرم آباد

۲۸۲۸٫۷/۱۷270%28%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

اراک

۲۵۲۴٫۶/۱۴245%25%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

بیرجند

۲۶۲۸٫۹/۱۷260%17%۱۴۰۲/۰۷/۱۲

ساری

۲۳۲۴٫۵/۱۹2385%2.4561%۱۴۰۲/۰۷/۱۲
کرمان+28.C°
حداقل
21.C°
حداکثر
28.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
26
رطوبت
13
>>
اصفهان+27.C°
حداقل
20.C°
حداکثر
27.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
27
رطوبت
20
>>
کرج+21.C°
حداقل
16.C°
حداکثر
21.C°
شانس بارش
61%
باد
.m/s
حس
20
رطوبت
34
>>
مشهد+26.C°
حداقل
18.C°
حداکثر
26.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
26
رطوبت
15
>>
تبریز+18.C°
حداقل
14.C°
حداکثر
18.C°
شانس بارش
97%
باد
.m/s
حس
18
رطوبت
50
>>
تهران+24.C°
حداقل
21.C°
حداکثر
24.C°
شانس بارش
28%
باد
.m/s
حس
23
رطوبت
23
>>
اردبیل+15.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
15.C°
شانس بارش
89%
باد
.m/s
حس
14
رطوبت
81
>>
بوشهر+35.C°
حداقل
31.C°
حداکثر
35.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
38
رطوبت
41
>>
شهرکرد+23.C°
حداقل
14.C°
حداکثر
23.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
22
رطوبت
26
>>
شیراز+29.C°
حداقل
21.C°
حداکثر
29.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
27
رطوبت
15
>>
رشت+22.C°
حداقل
20.C°
حداکثر
22.C°
شانس بارش
92%
باد
.m/s
حس
22
رطوبت
74
>>
گرگان+25.C°
حداقل
20.C°
حداکثر
25.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
25
رطوبت
57
>>
همدان+21.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
21.C°
شانس بارش
80%
باد
.m/s
حس
21
رطوبت
34
>>
بندرعباس+34.C°
حداقل
29.C°
حداکثر
34.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
36
رطوبت
40
>>
ایلام+24.C°
حداقل
16.C°
حداکثر
24.C°
شانس بارش
27%
باد
.m/s
حس
23
رطوبت
32
>>
کرمانشاه+23.C°
حداقل
14.C°
حداکثر
23.C°
شانس بارش
72%
باد
.m/s
حس
22
رطوبت
35
>>
زاهدان+31.C°
حداقل
21.C°
حداکثر
31.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
29
رطوبت
13
>>
اهواز+41.C°
حداقل
32.C°
حداکثر
41.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
38
رطوبت
12
>>
یاسوج+26.C°
حداقل
15.C°
حداکثر
26.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
26
رطوبت
20
>>
یزد+29.C°
حداقل
22.C°
حداکثر
29.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
28
رطوبت
21
>>
خرم آباد+28.C°
حداقل
17.C°
حداکثر
28.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
27
رطوبت
28
>>
اراک+25.C°
حداقل
14.C°
حداکثر
25.C°
شانس بارش
5%
باد
.m/s
حس
24
رطوبت
25
>>
بیرجند+26.C°
حداقل
17.C°
حداکثر
26.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
26
رطوبت
17
>>
ساری+23.C°
حداقل
19.C°
حداکثر
23.C°
شانس بارش
85%
باد
.m/s
حس
23
رطوبت
61
>>


پیش بینی آب و هوای شهرها
5.0 (2)


به نظرم خوب بود

1401/05/08 5 · Reply


درود به روحتون =)

1401/01/17 5 · Reply


1.295

طرح زندگی خوب

درباره ما

طرح زندگی خوب، پرتال جامعی است که در اکثر حوزه های مرتبط با کیفیت زندگی، به ارائه خدمات آنلاین و تولید محتوی می پردازد. هدف این سامانه، ایجاد فرصت های بهبود در کیفیت زندگی فارسی زبانان بویژه ایرانیان عزیز می باشد.

عضویت در خبرنامه
عضویت

کلیه حقوق وبسایت glp.ir متعلق به تیم طرح زندگی خوب است.