عنوان
یورو آزاد63,300
دلار آزاد58,300
دلار کانادا42,975
دلار در سامانه سنا42,920
دلار در بازار متشکل42,920
دلار در صرافی ملی42,920
مرکز مبادله: درهم /حواله108,548۱۰۸,۵۴۸108,548
مرکز مبادله: درهم / اسکناس116,869۱۱۶,۸۶۹116,869
مرکز مبادله: یورو / حواله431,640۴۳۱,۶۴۰431,640
مرکز مبادله: یورو / اسکناس464,729۴۶۴,۷۲۹464,729
مرکز مبادله: دلار / حواله398,643۳۹۸,۶۴۳398,643
مرکز مبادله: دلار / اسکناس429,203۴۲۹,۲۰۳429,203
شاخص دلار104۱۰۴104
سکه یک گرمی60,000,000۶۰,۰۰۰,۰۰۰60,000,000
سکه ربع سکه118,500,000۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰118,500,000
سکه نیم سکه188,000,000۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰188,000,000
سکه طرح قدیم315,500,000۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰315,500,000
سکه طرح جدید336,000,000۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰336,000,000
هر انس نقره23۲۳23
هر گرم طلای ۲۴ عیار38,480,000۳۸,۳۹۰,۰۰۰38,480,000
هر گرم طلای ۱۸ عیار28,866,000۲۸,۷۹۷,۰۰۰28,866,000
هر مثقال طلا در بازار تهران125,040,000۱۲۴,۷۴۰,۰۰۰125,040,000
هر انس طلا2,035۲,۰۳۱2,035
دلار کانادا42,975
دلار در سامانه سنا42,920
دلار در بازار متشکل42,920
دلار در صرافی ملی42,920
دلار آزاد58,000
یورو آزاد63,000
دلار کانادا42,751
دلار در سامانه سنا42,920
دلار در بازار متشکل42,920
دلار در صرافی ملی42,920
مرکز مبادله: درهم /حواله108,548۱۰۸,۵۴۸108,548
مرکز مبادله: درهم / اسکناس116,869۱۱۶,۸۶۹116,869
مرکز مبادله: یورو / حواله431,640۴۳۱,۶۴۰431,640
مرکز مبادله: یورو / اسکناس464,729۴۶۴,۷۲۹464,729
مرکز مبادله: دلار / حواله398,643۳۹۸,۶۴۳398,643
نرخ انواع ارز و طلا
5.0 (2)


چقدر خوب بود.ممنون

1401/01/18 5 · Reply


ممنون بخاطر آگاهی رسانی در این خصوص

1401/01/10 5 · Reply