قیمت (دلار)تفییرعنوان
38751.811.91%Bitcoin BTC
2093.090.14%Ethereum ETH
1.000.03%Tether USDt USDT
229.700.32%BNB BNB
0.610.26%Ripple XRP

نیرو انتظامی برای استخدام نیروی بیشتر مجوز گرفت


مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 33 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 33 ثانیه
در جلسه علنی نوبت دوم شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الحاقی ۲ ماده ۱۰۳ موافقت کردند.
نیرو انتظامی برای استخدام نیروی بیشتر مجوز گرفت
 به گزارش «طرح زندگی خوب» و به نقل از جماران، ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی اﻧﺘﻈﺎمی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﯾﺮان اﺟﺎزه داده می‌ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺎئید ﺳﺘﺎد کل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی اﻧﺘﻈﺎمی ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی امنیتی اﻧﺘﻈﺎمی کشور و کاهش ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻌﺪاد پاﯾﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ۵ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ۱۰۰۰ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ، در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پاﯾﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ (ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ پنج ﻫﺰار ﻧﻔﺮ) ﺑﻪ ﻧﺤﻮی که اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎ پاﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ در چهارچوب بودﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﻪ ﺟﺬب (۳) ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ. اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮاﺟﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮر می‌گردد. اشتراک‌گذاری


نیرو انتظامی پلیس استخدام دسته : امور نظامی

نیرو انتظامی برای استخدام نیروی بیشتر مجوز گرفت
4.5 (2)


موضوع جالبی بود

1402/08/29 5 · Reply


میشه مطلب کاملتری بذارید. ممنون میشم

1402/08/29 4 · Reply

طرح زندگی خوب

درباره ما

طرح زندگی خوب، پرتال جامعی است که در اکثر حوزه های مرتبط با کیفیت زندگی، به ارائه خدمات آنلاین و تولید محتوی می پردازد. هدف این سامانه، ایجاد فرصت های بهبود در کیفیت زندگی فارسی زبانان بویژه ایرانیان عزیز می باشد.

عضویت در خبرنامه
عضویت

کلیه حقوق وبسایت glp.ir متعلق به تیم طرح زندگی خوب است.