قیمت (دلار)تفییرعنوان
27131.890.89%Bitcoin BTC
1899.391.37%Ethereum ETH
1.000.02%Tether USDT
306.20-0.06%BNB BNB
1.000.00%USD Coin USDC

از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر


مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 57 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 57 ثانیه
این شهر پس از ۵۷۸ روز اشغال توسط ارتش بعث عراق با مجاهدت‌های رزمندگان ایرانی آزاد شد.
از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


کوی طالقانی، مقر فرماندهی ارتش عراق در یکی از منازل اشغال شده پیش از آزادسازی خرمشهر


کوی طالقانی، مقر فرماندهی ارتش عراق در یکی از منازل اشغال شده پیش از آزادسازی خرمشهر


کوی طالقانی، بهار ۱۳۶۱ بازدید یکی از فرماندهان ارتش عراق از خرمشهر پیش از آزادسازی


کوی طالقانی، بهار ۱۳۶۱ بازدید یکی از فرماندهان ارتش عراق از خرمشهر پیش از آزادسازی


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


خرمشهر کندن قبر برای پیکر شهید


خرمشهر کندن قبر برای پیکر شهید


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


شهید بهنام محمدی


شهید بهنام محمدی


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


فرار سربازان عراقی وجاگذاشتن پوتین و کلاهایشان


فرار سربازان عراقی وجاگذاشتن پوتین و کلاهایشان


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


نمازشکر رزمندگان پس از فتح خرمشهر


نمازشکر رزمندگان پس از فتح خرمشهر


انتقال اسرای عراقی به خاک ایران


انتقال اسرای عراقی به خاک ایران


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


مسجد جامع پس از آزاد سازی


مسجد جامع پس از آزاد سازی


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


نماز شکر رزمندگان پس از فتح خرمشهر


نماز شکر رزمندگان پس از فتح خرمشهر


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


مسجد جامع خرمشهر. عکاس کاظم اخوان


مسجد جامع خرمشهر. عکاس کاظم اخوان


فلکه شهدا، خیابان چهل متری. عکاس ناشناس


فلکه شهدا، خیابان چهل متری. عکاس ناشناس


خوشحالی مردم در میدان مام خمینی پس از آزادی خرمشهر


خوشحالی مردم در میدان مام خمینی پس از آزادی خرمشهر


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


مسجد جامع پس از آزادی خرمشهرعکاس سعید صادقی


مسجد جامع پس از آزادی خرمشهرعکاس سعید صادقی


مسجد جامع خرمشهر پس از آزاد سازی


مسجد جامع خرمشهر پس از آزاد سازی


نماز شکر یک رزمنده پس از فتح خرمشهر عکاس امیرعلی جوادیان


نماز شکر یک رزمنده پس از فتح خرمشهر عکاس امیرعلی جوادیان


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


کاظم اخوان در قاب سعید صادقی در خرمشهر


کاظم اخوان در قاب سعید صادقی در خرمشهر


کوت شیخ، بازدید آیت الله خامنه ای و محمد جهان ارا از مناطق اشغالی خرمشهر. بهار۱۳۶۰ عکاس: بهرام محمدی فر


کوت شیخ، بازدید آیت الله خامنه ای و محمد جهان ارا از مناطق اشغالی خرمشهر. بهار۱۳۶۰ عکاس: بهرام محمدی فر


شهید-صیادشیرازی-در-مناطق-آزادشده-اطراف-پل-قدیمی-شهر.-عکاس-اسماعیل-داوری


شهید-صیادشیرازی-در-مناطق-آزادشده-اطراف-پل-قدیمی-شهر.-عکاس-اسماعیل-داوری


انتقال اسرای عراقی، محوطه بندر. عکاس شهید گودرزی نی


انتقال اسرای عراقی، محوطه بندر. عکاس شهید گودرزی نی


انتقال اسرای عراقی از خرمشهر عکاس یعقوب راهواره


انتقال اسرای عراقی از خرمشهر عکاس یعقوب راهواره


اسرای عراقی در محوطه بندر عکاس امیرعلی جوادیان


اسرای عراقی در محوطه بندر عکاس امیرعلی جوادیان


اسرای عراقی عکاس یعقوب راهواره


اسرای عراقی عکاس یعقوب راهواره


اسرای عراقی عکاس یعقوب راهواره


اسرای عراقی عکاس یعقوب راهواره


تهران میدان امام خمینی(ره). عکاس مرتضی دهداری


تهران میدان امام خمینی(ره). عکاس مرتضی دهداری


عکس یادگاری سربازان عراقی در خرمشهر پیش از آزادی


عکس یادگاری سربازان عراقی در خرمشهر پیش از آزادی


انتقال اسرای عراقی از رود کارون، منطقه انرژی اتمی. عکاس فاطمه نواب صفوی


انتقال اسرای عراقی از رود کارون، منطقه انرژی اتمی. عکاس فاطمه نواب صفوی


گروهی از اسرای عراقی به صورت نشسته و ایستاده در لحظه ورود در راه آهن تهران پس از عملیات آزاد سازی خرمشهر


گروهی از اسرای عراقی به صورت نشسته و ایستاده در لحظه ورود در راه آهن تهران پس از عملیات آزاد سازی خرمشهر


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس


از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر/ عکس

دفاع مقدس جنگ 8 ساله جنگ تحمیلی صدام حسین خرمشهر دسته : جامعه

از سقوط تا آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر
4.0 (2)


خسته نباشید. استفاده کردیم از مطلب خوبتون

1402/03/03 5 · Reply


خسته نباشید. استفاده کردیم از مطلب خوبتون

1402/03/03 3 · Reply

طرح زندگی خوب

درباره ما

طرح زندگی خوب، پرتال جامعی است که در اکثر حوزه های مرتبط با کیفیت زندگی، به ارائه خدمات آنلاین و تولید محتوی می پردازد. هدف این سامانه، ایجاد فرصت های بهبود در کیفیت زندگی فارسی زبانان بویژه ایرانیان عزیز می باشد.

عضویت در خبرنامه
عضویت

کلیه حقوق وبسایت glp.ir متعلق به تیم طرح زندگی خوب است.