عنوان
پالادیوم955.28۹۴۴٫۰۰955.000.00
پلاتین896.25۸۹۰٫۴۵896.000.00
روی2,439.00۲,۴۲۰٫۰۰2,442.000.00
قلع23,991.00۲۳,۹۹۱٫۰۰23,991.000.00
نیکل16,224.00۱۶,۲۲۴٫۰۰16,224.000.00
سرب2,035.00۲,۰۲۷٫۰۰2,044.000.00
مس8,294.00۸,۲۴۹٫۰۰8,302.000.00
آلومینیوم2,153.50۲,۱۴۶٫۰۰2,162.000.00
قیمت جهانی فلزات
5.0 (2)


میتونست یکم کامل تر باشه مطلب

1402/01/09 5 · Reply


چقدر خوب بود.ممنون

1402/01/09 5 · Reply