عنوان
گاز طبیعی2.52۲٫۵۲3.000.00
گازوئیل773.00۷۶۴٫۰۰774.000.00
بنزین2.04۲٫۰۳2.000.00
نفت سبک69.91۶۹٫۱۸70.000.00
نفت برنت74.91۷۴٫۱۶75.000.00
بازار جهانی انرژی
4.0 (2)


عالی بود

1402/01/09 5 · Reply


میتونست یکم کامل تر باشه مطلب

1402/01/09 3 · Reply