عنوان
گاز طبیعی2۲20
گازوئیل697۶۹۷6970
بنزین3۳30
نفت اوپک73۷۳730
نفت سبک72۷۲720
نفت برنت76۷۶760
بازار جهانی انرژی
4.0 (2)


عالی بود

1402/01/09 5 · Reply


میتونست یکم کامل تر باشه مطلب

1402/01/09 3 · Reply


1.295