عنوان
مرکز مبادله: درهم /حواله105,413۱۰۵,۴۱۳105,4130
مرکز مبادله: درهم / اسکناس115,954۱۱۵,۹۵۴115,9540
مرکز مبادله: یورو / حواله415,390۴۱۵,۳۹۰415,3900
مرکز مبادله: یورو / اسکناس456,928۴۵۶,۹۲۸456,9280
مرکز مبادله: دلار / حواله387,129۳۸۷,۱۲۹387,1290
مرکز مبادله: دلار / اسکناس425,841۴۲۵,۸۴۱425,8410
شاخص دلار104۱۰۴1040
سکه یک گرمی66,000,000۶۶,۰۰۰,۰۰۰66,000,0000
سکه ربع سکه114,000,000۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰114,000,0000
سکه نیم سکه168,000,000۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰168,000,0000
سکه طرح قدیم273,000,000۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰273,000,0000
سکه طرح جدید311,000,000۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰311,000,0000
هر انس نقره23۲۳230
هر گرم طلای ۲۴ عیار33,230,000۳۳,۱۹۰,۰۰۰33,700,0000
هر گرم طلای ۱۸ عیار24,932,000۲۴,۸۹۸,۰۰۰25,279,0000
هر مثقال طلا در بازار تهران108,000,000۱۰۷,۸۵۰,۰۰۰109,500,0000
هر انس طلا1,954۱,۹۵۰1,9640
مرکز مبادله: درهم /حواله105,413۱۰۵,۲۰۴105,4130
مرکز مبادله: درهم / اسکناس115,954۱۱۵,۷۲۴115,9540
مرکز مبادله: یورو / حواله415,390۴۱۴,۵۶۱415,3900
مرکز مبادله: یورو / اسکناس456,928۴۵۶,۰۱۷456,9280
مرکز مبادله: دلار / حواله387,129۳۸۶,۳۶۰387,1290
مرکز مبادله: دلار / اسکناس425,841۴۲۴,۹۹۶425,8410
شاخص دلار104۱۰۴1040
سکه یک گرمی66,000,000۶۵,۰۰۰,۰۰۰66,000,0000
سکه ربع سکه113,000,000۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰113,000,0000
سکه نیم سکه167,500,000۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰167,500,0000
سکه طرح قدیم273,000,000۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰273,000,0000
سکه طرح جدید306,000,000۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰306,000,0000
هر انس نقره23۲۳240
هر گرم طلای ۲۴ عیار33,580,000۳۳,۰۳۰,۰۰۰33,580,0000
هر گرم طلای ۱۸ عیار25,189,000۲۴,۷۸۲,۰۰۰25,189,0000
هر مثقال طلا در بازار تهران109,110,000۱۰۷,۳۵۰,۰۰۰109,110,0000
هر انس طلا1,962۱,۹۴۷1,9660
مرکز مبادله: درهم /حواله105,204۱۰۵,۲۰۴105,2220
مرکز مبادله: درهم / اسکناس115,724۱۱۵,۷۲۴115,7440
مرکز مبادله: یورو / حواله414,561۴۱۳,۹۸۱414,5610
مرکز مبادله: یورو / اسکناس456,017۴۵۵,۳۷۹456,0170
نرخ ارز، سکه و طلا
4.0 (2)


عالی بود، سپاس

1402/01/09 5 · Reply


مطلب خوب و کامل

1402/01/09 3 · Reply


1.295