چگونه برای دریافت معافیت پزشکی سربازی اقدام کنم؟


مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه و 28 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه و 28 ثانیه
قدم اول این است که فرد دفترچه نظام وظیفه را از دفاتر مربوطه تهیه و دریافت کرده و برای انجام معاینه اولیه به یکی از مراکز مورد تأیید سازمان نظام وظیفه مراجعه کند. در این مرکز باید یک پزشک فرد را معاینه کرده و فرم معاینه اولیه را تکمیل کنید. فرد مشمول نیز لازم است برگه خوداظهاری را (در پشت برگه معاینه اولیه قرار دارد) تکمیل کند. بعد از پشت سر گذاشتن نخستین معاینه فرد باید فرم معاینه اولیه را که پزشک تکمیل کرده همراه با مدارکی مانند شناسنامه و کارت ملی به یکی از دفاتر پلیس +۱۰ ببرد. مراجعه به پلیس +۱۰ برای ثبت کردن درخواست معافیت پزشکی در سامانه است که الزاماً توسط متصدیان این مراکز باید انجام شود. 
تنها با ثبت درخواست در سامانه است که فرد برگه معرفی به بیمارستان را دریافت می‌کند تا برای انجام معاینه‌های بیشتر بتواند به بیمارستان مراجعه کند. پس از این که درخواست در سامانه ثبت شود این برگه معرفی از طریق پست برای مشمول ارسال می‌شود. در نظر داشته باشید که این برگه معرفی به بیمارستان فقط یک ماه اعتبار دارد و فقط هم برای یک ماه دیگر قابل تمدید است. در کنار برگه معرفی که برای انجام معاینه بیشتر به مشمول ارائه می‌شود، بیمارستانی که فرد برای انجام این معاینه‌ها باید به آن مراجعه کند هم ذکر می‌شود. فرد باید به این بیمارستان مراجعه کند و با تحویل برگه معرفی خود، انجام معاینه‌های لازم را درخواست کند. بیمارستان پس از انجام آزمایش‌ها و معاینه‌های لازم نتیجه بررسی‌های خود را صادر کرده و به مراجع مربوطه ارائه می‌کند. پس از صدور جوابیه بیمارستان، از سوی سازمان نظام وظیفه برای فرد یک کمیسیون پزشکی تشکیل شده و از او دعوت می‌شود که در این کمیسیون حاضر شود. اعضای کمیسیون پزشکی جوابیه بیمارستان، نتیجه آزمایش‌ها و معاینات و نظر پزشکان درباره بیماری فرد مشمول را بررسی می‌کنند و اگر بیماری فرد را تأیید کنند، حکم معافیت موقت یا دائمی مشمول صادر می‌شود. اگر فرد مشمول به تشخیص پزشک اولیه اعتراض داشته باشد، می‌تواند این اعتراض را به شورای شهرستان خود ارائه دهد. این شورا از سه پزشک تشکیل شده است.

مراحل دریافت معافیت پزشکی اقدام برای معافیت پزشکی سربازی مشمولان سربازی معافیت پزشکی دسته : امور نظامی