اگر در لاتاری برنده شویم و نرویم، باز هم می‌توانم سال بعد ثبت نام کنم؟


مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 7 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 7 ثانیه

بله. هیچ محدودیتی در ثبت نام لاتاری نیست. حتی اگر برنده لاتاری شوید و اقدامی نکنید. باز هم می‌توانید سال بعد ثبت نام کنید.


لاتاری گرین کارت آمریکا دسته : مهاجرت و جهانگردی