با ویزای دانشجویی آمریکا می‌توانم در لاتاری ثبت نام کنم؟؟


مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 10 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 10 ثانیه

با داشتند ویزای تحصیلی یا توریستی آمریکا، باز هم می‌توانید در لاتاری ثبت نام کنید. حتی اگر با ویزا غیرمهاجرتی دیگری درون آمریکا هستید، باز هم می‌توانید از آنجا در لاتاری گرین کارت امریکا ثبت نام کنید.


لاتاری گرین کارت آمریکا دسته : مهاجرت و جهانگردی