طلاق


مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 51 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 51 ثانیه

سلام
من 12سال ازدواج کردم
شوهرم 20 سال اعتیاد به متادون دارند
از طرفی الان هرویین مصرف میکنند دو سال قبل متوجه شدیم برای خواهر مطلقه ام خانه اجاره کرده با عنوان همسرش
و بعد از آن که همه فهمیدند
با خواهرم 6 ماه مفقود شدند
که بعد معلوم شد دوباره رفتن جای دیگر ای خانه گرفتند
بعد سه ماه افتاد زندان به خاطر حمل مواد مخدر. در زمان زندان خواهرم به منزل پدر رجوع کردن
و شوهرم از زندان آزاد شد
ولی باز هم پنهانی با هم مکالمه داشتند
و ویس و پیام هایی از ایشان دارم، حتی هنوز هم با هم در تماس هستندد
ولی برای شهادت فقط خانواده من و ایشان می دانند و حاضر به شهادتند. صاحبخانه ها و همسایه ها به خاطر تهدید های همسرم حاضر به شهادت نیستند
من می خواهم بدانم آیا من می توانم به خاطر
مسائل آبروی خودم و خانوادم
و تهدیدات همسرم شکایت کنم و بگیرم
و این مورد جز موارد آسیب به شرافت و آبروی زوجه محسوب میشود؟

پاسخ سیدعلیرضا سیدآقایی
بلی میتونید 640451
پاسخ امین احمدی
می توانید با عنوان عسر و حرج تقاضای طلاق کنید 640450

طلاق به علت آسیب به آبرو عسر و حرج دسته :