مستاجر هستم


مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 20 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 20 ثانیه

سلام و خسته نباشید
یک مغازه به مدت یک سال اجاره کردم
هنوز 6 ماه نشده صاحب مغازه دیده کارم رونق گرفته به من می گوید باید تخلیه کنی می خواهم خودم کار کنم .
تازه کارم رونق گرفته و امکان جابه جایی ندارم

پاسخ امین احمدی
امکان تخلیه شما را ندارند 640449
پاسخ غلامرضا قربانی
حق تخلیه نفت داشت تا پایان مدت قرارداد 640448

تخلیه مغازه پیش از قرارداد مستاجر تخلیه خانه قبل از اتمام قرارداد دسته : حقوق و عدالت