پس ندادن بیعانه


مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 22 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 22 ثانیه

من 2 ماه قبل برای تزریق چربی وقت گرفتم و 500 بیعانه دادم. یکی از دوستام رفته ولی خیلی بد شده صورتش. منم کنسل کردم ولی بیعانه ام را پس نمیدن. قراردادی هم امضا نکردم.میشود بگویید کجا برم شکایت کنم؟ کدوم اتحادیه؟ ایشان پزشک عمومی هستند که دوره زیبایی تزریق دیدند

پاسخ مجتبی عاشوری
با درود به شبکه بهداشت و نظام پزشکی رجوع کنید 640438
پاسخ امین احمدی
نظام پزشکی مراجعه کنید 640437

تزریق چربی به صورت پس ندادن بیعانه دسته : حقوق و عدالت