فاصله زمانی از صدور حکم تا درخواست آزادی مشروط


مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 22 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 22 ثانیه

با سلام. شخصی که به 4 ماه و 15روز حبس محکوم شده چندروز باید در حبس باشد تا بتواند درخواست مرخصی کند
و اینکه بعد از گذاشتن وثیقه چند روز طول میکشد تا قاضی حکم مرخصی را صادر کند؟

پاسخ مجتبی عاشوری
با درود بستگی به نوع جرم دارد با تحمل یک سوم از حبس می‌تواند تقاضای آزادی مشروط کند قبلا از آزادی مشروط استفاده نشده باشد 640436
پاسخ امین احمدی
یک دوم حبس 640435

آزادی مشروط دسته :