رتبه بندی کشورهای جهان از نظر میانگین IQ


مدت زمان مطالعه: 6 دقیقه و 25 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 6 دقیقه و 25 ثانیه
میانگین ضریب هوشی عموماً منعکس کننده رفاه کلی یک کشور در نظر گرفته می شود، زیرا میانگین ضریب هوشی یک جمعیت ارتباط نزدیکی با عوامل مختلفی مانند آموزش، سلامت، نابرابری درآمد و تأمین مالی دولت برای آموزش دارد.

تحقیقات نشان داده است که افرادی که به آموزش باکیفیت، مراقبت های بهداشتی کافی و منابع مالی دسترسی دارند، در تست های هوش بهتر عمل می کنند. در مقابل، کسانی که فاقد این منابع هستند ممکن است در مضیقه باشند و نمرات IQ آنها ممکن است بازتاب دقیقی از هوش واقعی آنها نباشد. به همین دلیل است که رتبه‌بندی‌هایی مانند این اغلب در نظر گرفته می‌شود که کشورهای با درآمد بالاتر را در یک مزیت ناعادلانه در مقایسه با کشورهای با درآمد پایین‌تر قرار می‌دهند، زیرا آنها شهروندان کشورها را بر اساس جنبه‌هایی که می‌تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد، اندازه‌گیری و مقایسه می‌کنند، بنابراین این امتیازات باید به عنوان یک نشانه در نظر گرفته شود، نه یک اندازه گیری دقیق.
بر اساس داده های موسسه اولستر، تفاوت قابل توجهی در میانگین ضریب هوشی در بین کشورها وجود دارد. کشورهایی که بالاترین میانگین ضریب هوشی را دارند ژاپن، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ و جمهوری خلق چین هستند که همگی دارای ضریب هوشی متوسط بالای 104 هستند. از سوی دیگر کشورهایی مانند موزامبیک، بورکینافاسو، نیجر، آنتیگوا و باربودا، و رواندا کمترین میانگین ضریب هوشی را دارند که همگی زیر 71 هستند.
عوامل زیادی می‌توانند تفاوت‌های ضریب هوشی متوسط را در بین کشورها توضیح دهند، زیرا میانگین ضریب هوشی تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ژنتیک، محیط، تحصیلات و زمینه‌های فرهنگی و غیره است. به عنوان مثال، کشورهایی مانند ژاپن و سنگاپور که بر آموزش تاکید زیادی دارند، میانگین بهره هوشی بالاتری دارند. به طور مشابه، کشورهایی که سابقه بی ثباتی سیاسی و اجتماعی، فقر و عدم دسترسی به آموزش و مراقبت های بهداشتی دارند، مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی، معمولاً میانگین بهره هوشی پایین تری دارند. بنابراین، در نظر گرفتن عوامل مختلفی که ضریب هوشی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، هنگام مقایسه میانگین ضریب هوشی در بین کشورها ضروری است.
#کشورمیانگین IQدستیابی به تحصیلاتنرخ سوادتعداد جوایز نوبل
1 Japan 106.48 99% 29
2 Taiwan 106.47 96.1% 4
3 Singapore 105.89 74.5% 96.77%
4 Hong Kong 105.37 93.5% 1
5 People's Republic of China 104.1 96.36% 8
6 South Korea 102.35 97.97%
7 Belarus 101.6 99.72% 2
8 Finland 101.2 100% 5
9 Liechtenstein 101.07 100%
10 Germany 100.74 99% 111
11 Netherlands 100.74 73% 99% 22
12 Estonia 100.72 85.8% 99.82%
13 Luxembourg 99.87 100% 2
14 Macau 99.82
15 Cambodia 99.75 78.35%
16 Canada 99.52 99% 28
17 Australia 99.24 80.1% 99% 12
18 Hungary 99.24 80% 99.38% 13
19 Switzerland 99.24 99% 27
20 United Kingdom 99.12 79.9% 99% 137
21 North Korea 98.82 100%
22 Slovenia 98.6 99.71% 1
23 New Zealand 98.57 75.1% 99% 3
24 Austria 98.38 98% 22
25 Iceland 98.26 74.1% 99% 1
26 Denmark 97.83 79.3% 99% 13
27 Belgium 97.49 99% 11
28 United States of America 97.43 90.9% 99% 400
29 Norway 97.13 100% 13
30 Sweden 97 99% 32
31 France 96.69 99% 71
32 Poland 96.35 87.8% 99.79% 19
33 Slovakia 96.32 99.6%
34 Russia 96.29 99.72%
35 Lithuania 95.89 89.9% 99.82% 3
36 Croatia 95.75 99.27% 2
37 Andorra 95.2 100%
38 Ireland 95.13 99% 11
39 Czech Republic 94.92 99% 6
40 Latvia 94.79 99.89% 1
41 Italy 94.23 52.5% 99.02% 21
42 New Caledonia 93.92 96.94%
43 Vanuatu 93.92 85.06%
44 Spain 93.9 53.3% 98.11% 8
45 Bermuda 93.48 98%
46 Cyprus 93.39 74.5% 99.06% 1
47 Portugal 92.77 43.5% 95.43% 2
48 Israel 92.43 97.1% 13
49 Barbados 91.6 99.7%
50 Malta 91.27 48.3% 94.07%
51 Myanmar 91.18 93.09% 1
52 Mongolia 91.03 45% 98.37%
53 Bulgaria 90.99 77.8% 98.39% 1
54 Greece 90.77 65.3% 95.29% 2
55 Suriname 90.29 95.54%
56 Ukraine 90.07 99.76% 6
57 Moldova 89.98 99.24%
58 Serbia 89.6 98%
59 Vietnam 89.53 94.51% 1
60 Iraq 89.28 79.72% 1
61 Uzbekistan 89.01 100%
62 Kazakhstan 88.89 99.79%
63 Thailand 88.87 93.98%
64 Armenia 88.82 89.9% 99.77%
65 Bosnia and Herzegovina 88.54 69.1% 98.49% 2
66 Costa Rica 88.34 40.9% 97.65% 1
67 Bhutan 87.94 63.91%
68 Chile 87.89 96.63% 2
69 Mexico 87.73 38.6% 94.55% 3
70 Tajikistan 87.71 99.78%
71 Uruguay 87.59 98.44%
72 Brunei 87.58 96.66%
73 Malaysia 87.58 94.64%
74 The Bahamas 86.99 95.6%
75 Romania 86.88 98.76% 5
76 Turkey 86.8 95.69% 2
77 Argentina 86.63 98.09% 5
78 Sri Lanka 86.62 64.8% 92.61%
79 Mauritius 86.56 90.62%
80 Turkmenistan 85.86 99.69%
81 Montenegro 85.78 98.72%
82 Trinidad and Tobago 85.63 98.97% 1
83 Azerbaijan 84.81 99.81% 1
84 Georgia 84.5 99.76%
85 Turks and Caicos Islands 84.29 98%
86 Paraguay 84.04 42.4% 95.54%
87 Federated States of Micronesia 83.96 89%
88 Fiji 83.96 93.7%
89 Marshall Islands 83.96 98.27%
90 Solomon Islands 83.96 84.1%
91 Cuba 83.9 99.71%
92 Bahrain 83.6 68.7% 95.72%
93 Brazil 83.38 92.59% 1
94 Guyana 83.23 87.54%
95 Colombia 83.13 53.2% 94.58% 2
96 Venezuela 82.99 95.4% 1
97 Cayman Islands 82.24 98.87%
98 Afghanistan 82.12 38.17%
99 Haiti 82.1 60.69%
100 Dominican Republic 82.05 92.47%
101 United Arab Emirates 82.05 92.99%
102 Puerto Rico 81.99 93.33%
103 Republic of Macedonia 81.91 68.3% 97.84%
104 Albania 81.75 97.55%
105 Lebanon 81.7 94.05%
106 Philippines 81.64 96.62% 1
107 Peru 81.44 94.37% 1
108 Northern Mariana Islands 81.36 97%
109 Laos 80.99 79.87%
110 Libya 80.92 91.39%
111 Qatar 80.78 97.76%
112 Jordan 80.7 50.2% 98.01%
113 Maldives 80.54 99.32%
114 Iran 80.01 87.17% 1
115 Pakistan 80 56.44% 2
116 Grenada 79.34 96%
117 Tunisia 79.22 81.05% 1
118 Kyrgyzstan 79.09 99.5%
119 Panama 79 95.04%
120 Chad 78.87 40.02%
121 Sudan 78.87 58.6%
122 Seychelles 78.76 95.32%
123 Oman 78.7 62.2% 93.97%
124 Kuwait 78.64 96.12%
125 East Timor 78.49 64.07%
126 Indonesia 78.49 38.1% 95.44%
127 Papua New Guinea 78.49 63.43%
128 Ecuador 78.26 43.4% 94.52%
129 Palestine 77.69 45.9% 96.67% 1
130 Senegal 77.37 55.62%
131 Comoros 77.07 78.14%
132 Madagascar 76.79 64.66%
133 British Virgin Islands 76.69 97.8%
134 Bolivia 76.53 59.2% 95.14%
135 Uganda 76.42 73.81%
136 Saudi Arabia 76.36 62.3% 94.84%
137 Egypt 76.32 75.84% 4
138 India 76.24 72.23% 12
139 Algeria 76 79.61% 2
140 Kenya 75.2 78.02% 1
141 Angola 75.1 71.16%
142 Jamaica 75.08 88.5%
143 Tanzania 74.95 80.36% 1
144 Syria 74.41 86.3%
145 Bangladesh 74.33 36.8% 61.49% 2
146 Zimbabwe 74.01 86.87%
147 Burkina Faso 73.8 37.75%
148 Saint Lucia 73.68 90.1% 2
149 Mozambique 72.5 58.84%
150 Burundi 72.09 85.5%
151 Niger 70.82 19.1%
152 Antigua and Barbuda 70.48 98.95%
153 Rwanda 69.95 71.24%
154 Benin 69.71 38.45%
155 Malawi 69.7 65.96%
156 El Salvador 69.63 33.6% 87.65%
157 Botswana 69.45 88.22%
158 Lesotho 68.87 79.36%
159 South Africa 68.87 94.6% 11
160 Eswatini 68.87 87.47%
161 Eritrea 68.77 73.85%
162 Saint Helena 68.74 97%
163 Zambia 68.43 85.12%
164 Ethiopia 68.42 49.03% 1
165 Djibouti 68.41 67.9%
166 Cameroon 67.76 74.99%
167 Nigeria 67.76 59.57% 1
168 Somalia 67.67 37.8%
169 Morocco 67.03 71.71% 1
170 Namibia 66.19 90.82%
171 Dominica 66.03 94%
172 São Tomé and Príncipe 65.22 91.75%
173 Democratic Republic of the Congo 64.92 77.22%
174 Saint Vincent and the Grenadines 63.42 95.63%
175 Gabon 62.97 83.24%
176 Republic of the Congo 62.97 79.31%
177 Yemen 62.86 69.96% 1
178 Belize 62.55 43.3% 82.78%
179 Central African Republic 62.55 36.75%
180 Honduras 62.16 88.42%
181 Togo 59.83 66.54%
182 Mali 59.76 5.4% 33.07%
183 Mauritania 59.76 52.12%
184 South Sudan 58.61 31.98%
185 Ghana 58.16 76.58% 1
186 Ivory Coast 58.16 43.27%
187 Guinea 53.48 30.47%
188 Nicaragua 52.69 82.47%
189 The Gambia 52.68
190 Guatemala 47.72 79.07% 2
191 Liberia 45.07 47.6% 2
192 Sierra Leone 45.07 48.43%
193 Nepal 42.99 64.66%


رتبه بندی هوش کشورها رتبه ایران در هوش رتبه بندی IQ کشورها : جامعه
رتبه بندی کشورهای جهان از نظر میانگین IQ
4.0 (2)


عالی بود ممنون

1402/02/28 5 · Reply


عالی

1402/02/28 3 · Reply

طرح زندگی خوب

درباره ما

طرح زندگی خوب، پرتال جامعی است که در اکثر حوزه های مرتبط با کیفیت زندگی، به ارائه خدمات آنلاین و تولید محتوی می پردازد. هدف این سامانه، ایجاد فرصت های بهبود در کیفیت زندگی فارسی زبانان بویژه ایرانیان عزیز می باشد.

عضویت در خبرنامه
عضویت

کلیه حقوق وبسایت glp.ir متعلق به تیم طرح زندگی خوب است.